கிளிநொச்சி

பிரதமருக்கு முன் மெளனமாக இருப்பவர்கள் அதிகாரிகளை பேசி பயன் என்ன?

பிரதமருக்கு முன் மெளனமாக இருப்பவர்கள் அதிகாரிகளை பேசி பயன் என்ன? மேலும் படிக்க...

மகாவலி அதிகாரசபையின் சிங்கள குடியேற்றங்களின் பின்னால் பாரிய திட்டம் உள்ளது..

மகாவலி அதிகாரசபையின் சிங்கள குடியேற்றங்களின் பின்னால் பாரிய திட்டம் உள்ளது.. மேலும் படிக்க...

திட்டமிட்ட சிங்கள குடியேற்றங்களை தடுக்க விசேட செயலணி உருவாக்கம்..

திட்டமிட்ட சிங்கள குடியேற்றங்களை தடுக்க விசேட செயலணி உருவாக்கம்.. மேலும் படிக்க...

திட்டமிட்ட குடியேற்றங்கள் நிறுத்தப்படவேண்டும், கூட்டு தீர்மானம்..

திட்டமிட்ட குடியேற்றங்கள் நிறுத்தப்படவேண்டும், கூட்டு தீர்மானம்.. மேலும் படிக்க...

வடக்கில் இராணுவம் காணி பெறுவதாயின் வடமாகாணசபையின் ஒப்புதல் பெறவேண்டும்..

வடக்கில் இராணுவம் காணி பெறுவதாயின் வடமாகாணசபையின் ஒப்புதல் பெறவேண்டும்.. மேலும் படிக்க...

யாழ்ப்பாணத்தில் சொந்த காணி இல்லாதவா்களுக்கு பளையில் காணி வழங்க திட்டம்..

யாழ்ப்பாணத்தில் சொந்த காணி இல்லாதவா்களுக்கு பளையில் காணி வழங்க திட்டம்.. மேலும் படிக்க...

படையினருக்கும், விசேட அதிரடிப்படைக்கும் வீடு வழங்குவதையே நோக்காக கொண்டு வீடமைப்பு அதிகாரசபை செயற்பட்டால், அப்படிப்பட்ட வீடமைப்பு அதிகாரசபை தேவையில்லை..

படையினருக்கும், விசேட அதிரடிப்படைக்கும் வீடு வழங்குவதையே நோக்காக கொண்டு வீடமைப்பு அதிகாரசபை செயற்பட்டால், அப்படிப்பட்ட வீடமைப்பு அதிகாரசபை தேவையில்லை.. மேலும் படிக்க...

அடத்தாக தங்கியுள்ள தென்பகுதி மீனவா்களை வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுத்தமைக்காக மருதங்கேணி பிரதேச செயலா் அச்சுறுத்தப்படுகிறாா்..

அடத்தாக தங்கியுள்ள தென்பகுதி மீனவா்களை வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுத்தமைக்காக மருதங்கேணி பிரதேச செயலா் அச்சுறுத்தப்படுகிறாா்.. மேலும் படிக்க...

வடமராட்சி கிழக்கு மீனவா்களை உடன் வெளியேற்றுங்கள், அவா்களுக்கு கால அவகாசம் வழங்க தேவையில்லை..

வடமராட்சி கிழக்கு மீனவா்களை உடன் வெளியேற்றுங்கள், அவா்களுக்கு கால அவகாசம் வழங்க தேவையில்லை.. மேலும் படிக்க...

கிளிநொச்சியில் பாடசாலையை உடைத்து 5 லட்சம் பெறுமதியான பொருட்கள் திருட்டு..

கிளிநொச்சியில் பாடசாலையை உடைத்து 5 லட்சம் பெறுமதியான பொருட்கள் திருட்டு.. மேலும் படிக்க...